Moon child

Moon child

Nieuwe maan Nieuw begin

Wij gebruikten de laatste maanden om een inventaris te maken van wat wij echt belangrijk vinden.

Een intens moeilijke periode kan ook een opportuniteit zijn om te zien wat stand houdt.

Wat onze plaats is in het grote geheel.

De ratrace hield even halt. Toen we tijd kregen om echt naar onszelf te kijken werden we daar niet zo blij van. Gemakkelijkheidsoplossingen, halve keuzes, losse eindjes, we maken er ons allemaal schuldig aan. Voor je het weet heb je een chaotisch pinterestbord vol decluttertips EN een huis vol rommel. 

Deze crisis biedt ons de mogelijkheid nieuwe keuzes te maken. 

Investeer je kostbare tijd en energie in wat goed voor je is. Dat is niet noodzakelijk wat het gemakkelijkst is.

Deze collectie is gebasseerd op de Nieuwe maan en nieuwe mogelijkheden. 

New Moon New beginnings

We used the last few months to take stock of what is really important to us.

A crisis can be an opportunity to see what holds up in the storm. 

The ratrace came to a halt. We had a time to look at ourselves and we were not happy with what we saw. Too often we had taken the easy way out, left loose ends, made half hearted choices. Before you know it you have a chaotic Pinterestboard full of organising hacks and a house full of clutter. 

This crisis offers us the possibility to make new choices.

Invest your time in what is good for you, even when that is the hard thing to do.

This collection is based on the New moon and New possibilities.